www.vreten.net

Dogmodels

myror & elefanter

En modellagentur för djur till reklamfotografering, video- och filminspelning, teater, utställningar, m m.Kossa i studio
Fotograf: Emil Larsson

Filmdjur

Vi vänder oss till reklambyråer, fotografer, inspicienter och andra inom mediabranschen, TV, video och filmproduktion. Vår nisch är att tillhandahålla djur av olika slag som är vana vid att befinna sig i rampljuset.

Djurmodeller

Mjao!

Yyyl!

Kackel!

Muuu!

Iiii!

Goda, goda!

Vi ser helst att vi kommer med redan på idéstadiet. Vår erfarenhet är att det ofta sparar onödiga kostnader. Dessutom underlättar för både dig som kund och oss, om vi från början kan föra en dialog om vad som är möjligt att göra, med hänsyn till djuren.

En komplett agentur för djur

Vanligen har vi de djur som efterfrågas, t.ex. hundar, katter och andra tamdjur som kaniner, kor, lamm, grisar, råttor och möss m.m. Dessa är vana att hanteras och är ofta någons älskade "keldjur". Om det behövs tränar vi dem för en speciell roll.

Vi har också mer ovanliga djur bland våra modeller som t.ex. elefanter, zebror och fåglar, t.ex. korp, duvor och papegojor. Naturligtvis har vi också insekter och reptiler, men dessa låter sig förstås inte tränas.


Självklart kan vi också vid behov tillhandahålla lämpliga lokaler och genuina miljöer för att djuren ska komma till sin fulla rätt.

Har vi inte det djur du söker gör vi vår bästa för att hitta det. Ännu så länge har vi inte misslyckats...

När vi förmedlar ett djur kommer det alltid med en vårdare som lämnar, hämtar och hanterar djuret under fotograferingen, filminspelningen eller vad det är frågan om.

Lagar och regler

Vår policy är att djuren aldrig får utsättas för vare sig fysiskt eller psykiskt lidande!
Vi har alla nödvändiga tillstånd för att professionellt transportera djur.
Läs mer under Lagstiftning för djur i film, reklam och transporter

Du är välkommen att kontakta oss för att hyra djur eller diskutera dina planer på djur i ett projekt.

Djuragenturen Limelight Animals

Annika Lindh
Mälsta 614, SE-741 95 Knivsta
Mobil: 0705-38 83 80
annika@djuragenturen.se


Vill du att ditt djur ska finnas med bland våra modeller? Anmälan av djur
Startsidan