www.vreten.net
myror & elefanter

Till dig som vill att ditt djur ska finnas med bland våra modeller:


1. Ditt djur måste vara psykiskt stabilt och vara van vid att bli hanterat, även av andra.

2. Djuret måste, med hänsyn till typen av djur, vara allmänt lydnadstränad.

3. En stor fördel är om djuret är unikt på något sätt, t.ex. hund som kan skälla på kommando eller har andra speciella egenheter. Djuret behöver absolut inte vara rastypiskt eller särskilt vackert. Ibland behöver vi udda, ja t.o.m. fula djur (om det nu finns det sistnämnda?).

4. En viktig förutsättning är att du som djurägare kan ta ledigt på vardagar (mellan 8:00 & 17:00) och att du kan ta dig med djuret till Stockholm, där 99% av alla våra kunder är.

Om ditt djur och du uppfyller dessa krav får du skicka oss ett e-mail till djuragenturen@vreten.net med följande uppgifter:

Typ av djur och ras
Djurets namn
När djuret är fött (år)
Vad djuret kan och ev. egenheter
Ditt namn, adress och telefonnummer

Skicka gärna en (1) bra bild på ditt djur via e-post. Fler bilder kan vi ta senare om det blir aktuellt.

Ersättning utgår enligt överenskommelse om ditt djur anlitas för något uppdrag.

Med vänlig hälsning

Djuragenturen Limelight Animals

Annika Lindh
Mälsta 614, SE-741 95 Knivsta
Mobil: 0705-38 83 80
annika@djuragenturen.se

Startsidan