www.vreten.net
Falabella till salu!

Amazing
Amazing

Alla våra Falabellor finns på The Equules Falabella Stud i England
och säljs av Susan Eckholdt. Är du intresserad kontakta:

England

Eller

Sverige

The Equules Falabella Stud

Limelight Miniatures

Susan Eckholdt

Annika Lindh

The Old Appleyard
Bridgham, Norwich
Norfolk NR16 2RS
ENGLAND

Vreten
SE-741 95 Knivsta
SWEDEN

Tel: int+44 (0) 1953 718548

Tel: 0705-38 83 80

mail@falabellahorses.com

limelight.miniatures@vreten.net
www.vreten.net